Zakup towarów na firmę od osoby prywatnej – czy możesz?

Prowadząc działalność gospodarczą zazwyczaj kupujemy towary od innych przedsiębiorców i dostajemy na zakupione towary fakturę, a następnie na jej podstawie wrzucamy w koszty zakupiony towar. Niejednokrotnie możemy napotkać się z sytuacja, gdy możemy okazjonalnie lub też z tytuły specyfiki prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, kupować towary od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (przedsiębiorstwami które zazwyczaj kupują towar od osoby prywatnej to między innymi komisy np. samochodowy, handel telefonami itp.) A zatem jak udokumentować nasz wydatek aby stał się kosztem prowadzonej działalności gospodarczej?

Umowa sprzedaży (kupna-sprzedaży) jako dowód księgowy.

Dowodem księgowym, na podstawie którego będziemy uznawać koszt podatkowy za zakupione towary od osoby prywatnej będzie potocznie nazywana umowa kupna-sprzedaży. Również warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby rozliczające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również powinny sporządzać umowy kupna-sprzedaży w celach dowodowych – źródła pochodzenia towarów którymi handlują. Aby wspomniana umowa sprzedaży mogła stanowić podstawę zaliczenia kosztów w prowadzonej działalności powinna spełniać wymogi dla dowodu księgowego.

Minimalny zakres informacji jaki powinna zawierać to przede wszystkim:

  • Wskazanie stron (nazwy i adresy) podmiotów uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,
  • datę sporządzenia umowy oraz datę dokonania faktycznego zakupu, jeżeli różni się od daty sporządzenia umowy,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób obu stron.

Umowę sporządzamy w 2 jednakowych egzemplarzach.

Umowa sprzedaży a podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Jeżeli kupiłeś towar od osoby prywatnej na podstawie umowy sprzedaży, i wartość zakupu przekroczy 1000 zł u nabywcy – czyli Ciebie, powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek trzeba zapłacić do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – daty zakupu towaru umieszczonej na umowie, oraz złożyć wypełniony druk PCC-3 do urzędu skarbowego. Zazwyczaj stawka podatku wynosi 2% (jest to stawka dla rzeczy ruchomych).  Zapłacony podatek PCC – stanowi koszt podatkowy.

Podatek od towarów i usług (VAT) a umowa kupna sprzedaży.

Kupując towary od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży należy pamiętać, że nie mamy prawa odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu tego zakupu. Wartość transakcji z tyt. umowy sprzedaży księgujemy tylko do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Umów się na konsultację w sprawie współpracy

Współpraca ze mną to wsparcie w dziedzinie księgowości i zaangażowanie, które pomoże Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Prowadzę księgowość w Rzeszowie i zdalnie! Wypełnij formularz a oddzwonię i udzielę Ci bezpłatnej konsultacji!

Opinie o współpracy