Mikrorachunek podatkowy

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i również kiedy jesteś zwykłym podatnikiem (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) pewnie zastanawiasz się jak płacić podatki i należności budżetowe. Otóż od 1 stycznia 2020 podatki (nie wszystkie) i należności budżetowe wpłacamy na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który uzyskujemy poprzez generator mikrorachunku.

Mikrorachunek podatkowy co to jest?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer przypisany Tobie (osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub nie będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT – utworzony na numer PESEL, oraz osobie prowadzącej działalność gospodarczą lub zarejestrowaną jako podatnik VAT lub będącą płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne utworzony na numer NIP) na który jesteś zobowiązany wpłacać należności z tytułu podatków między innymi takich jak PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek podatkowy zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Jakie zobowiązania podatkowe zapłacimy za pomocą mikrorachunku podatkowego?

Poniżej przedstawiam wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Niżej podane zestawienie w rozbudowanej formie o poszczególne formularze podatkowe można pobrać ze strony ministerstwa finansów zamieszczony pod linkiem.

A zatem na swój indywidualny mikrorachunek zapłacimy:

 1. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 3. podatek od towarów i usług (VAT) oprócz druku VAT-14 i VAT w imporcie.
 4. danina solidarnościowa,
 5. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
 6. Opłata od środków spożywczych,
 7. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
 8. Podatek od sprzedaży detalicznej.

Ważne!

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na Twój rachunek bankowy np. firmowy.

Zobowiązania podatkowe inne niż z wykazu rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności […].

Zobowiązania podatkowe i opłaty inne niż wymienione w wykazie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, (czyli inne niż PIT, CIT, VAT …) są to np. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), akcyza itp, wpłacisz na odpowiednie rachunki urzędów skarbowych, zgodnie z „wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.)”. Znajdziesz tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. Na dotychczasowych zasadach wpłacisz także podatek, jeśli rozliczasz się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne uregulujesz tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Jak sprawdzić swój nr mikrorachunku?

Swój indywidualny numer mikrorachunku można sprawdzić na 2 sposoby:

 1. strona internetowa Ministerstwa Finansów, w którą wejdziemy klikając w link : Generator mikrorachunku podatkowego, lub wchodząc na stronę www. podatki.gov.pl,
 2. wizyta w urzędzie skarbowym.

W przypadku generowania mikrorachunku wystarczy, że podasz:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
 • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

PAMIĘTAJ!

Zawsze korzystaj ze strony Ministerstwa Finansów, aby wygenerować swój mikrorachunek podatkowy. Nigdy nie korzystaj z innych stron.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek składa się z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Błąd związany z płatnością mikrorachunku.

Podczas dokonywania płatności podatkowych może zdarzyć się, że popełnimy błąd, np. wpłacimy zobowiązanie podatkowe na inny niż wymagany numer bankowy. Co w sytuacji pomyłki należy zrobić? Przede wszystkim nie panikować!

Jeśli to my zauważyliśmy błąd to powinniśmy udać się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego z potwierdzeniem zapłaty i wytłumaczyć zaistniałą sytuację.

W sytuacji kiedy urząd skarbowy wezwie nas do wyjaśnienia tej zapłaty, bezstresowo udajemy się do urzędu i wyjaśniamy.

Nie powinno być żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytuły sprawy.

Jak rozliczane są wpłaty przez mikrorachunek podatkowy?

Sprawę jak rozliczane są wpłaty na poczet należności podatkowych reguluje art62 § 1 Ordynacji podatkowej.

W myśl tego artykułu jeśli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów (np. VAT i PIT). Dokonaną wpłatę Naczelnik Urzędu Skarbowego rozliczy zgodnie ze wskazaniem przez podatnika (np. podatnik wskazał, że wpłata ma być rozliczona z tytułu PIT). Jeśli natomiast podatnik nie wskaże tytułu zobowiązania, to Naczelnik Urzędu skarbowego rozliczy tą wpłatę na najstarsze zobowiązanie spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

Jeżeli podatnik posiada zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłyną dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku (np. podatnik wybrał wpłatę na podatek PIT i jeśli wpłaca 500 zł zaliczki za miesiąc maj, a za kwiecień ma zaległość której termin płatności upłynął w kwocie 200 zł – w takiej sytuacji wpłata zostanie najpierw rozliczona za kwiecień w wysokości 200 zł a następnie 300 zł na zobowiązanie bieżące za maj), a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Umów się na konsultację w sprawie współpracy

Współpraca ze mną to wsparcie w dziedzinie księgowości i zaangażowanie, które pomoże Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Prowadzę księgowość w Rzeszowie i zdalnie! Wypełnij formularz a oddzwonię i udzielę Ci bezpłatnej konsultacji!

Opinie o współpracy