Zmiana formy opodatkowania, rezygnacja z VAT

Firma założona w lipcu br marketingowa 15% ryczalt + 23%vat, co ile można zmieniać zasady opodatkowania? czy w obecnej chwili mogę przejść na zasady ogólne lub liniowe i odejść z VATu? powiedzmy zarejestrować się jako usługi telekomunikacyjne, obecnie główne PKD to działalność agencji reklamowych.

Pan. K. Kamil, 06.12.2022          

Odpowiadając na pytanie, treść odpowiedzi podzielimy na 2 główne człony, w pierwszej części pochylimy się nad tematyką zmiany formy opodatkowania, a następnie postaramy się przybliżyć kto może i w jakich okolicznościach zrezygnować z podatku od towarów i usług (VAT).

1. Kiedy i jak można zmienić formę opodatkowania?

Należy pamiętać, że formę opodatkowania wybieramy na dany rok podatkowy, i przyszłe lata podatkowe do momentu, kiedy w odpowiednim terminie złożymy oświadczenia do Urzędu Skarbowego (np. w formie zmiany wpisu w CEiDG) o zmianie formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania przy rozpoczęciu działalności

Co do zasady rozpoczynając działalność gospodarczą domyślnie jesteśmy opodatkowani według skali podatkowej. Przy rejestracji działalności, uzupełniając wiosek CEiDG-1, możemy zmienić formę na liniową, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie mniej jednak zmiany możemy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Czyli rozpoczynając działalność gospodarczą np. w lipcu 2022 czas na zmianę formy opodatkowania, zakładając, że pierwszy przychód został osiągnięty już w lipcu mamy do 20.08.2022, a jeżeli pierwszy przychód osiągnęliśmy w sierpniu, to czas na zmianę formy opodatkowania mamy do 20.09.2022.

Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku.

Mając na względzie zasadę wymienioną wyżej – zmiany formy opodatkowania dokonuje się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Rozpoczynając nowy rok podatkowy np. 2023 możemy zmienić formę opodatkowania między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, skalą podatkową, podatkiem liniowym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnięto pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Przykład

1. Pan Jan rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w styczniu 2023 roku osiągnął przychód, a więc do 20 lutego 2023 Pan Jan może zmienić formę opodatkowania np. na zasady ogólne (skalę podatkową).

2. Pan Jan rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dopiero w lutym 2023 roku osiągnął pierwszy przychód, a więc do 20 marca 2023 Pan Jan może zmienić formę opodatkowania np. na zasady ogólne (skalę podatkową).

2. Rezygnacja z podatku od towarów i usług (VAT).

Podatnicy, którzy dobrowolnie zrezygnowali lub stracili prawo do zwolnienia podmiotowego (limit 200 000 zł) i stali się podatnikami VAT czynnymi mają możliwość znów uzyskać status podatnika VAT zwolnionego najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub sami z niego zrezygnowali.

Przykład

Podatnik Jan Kowalski rozpoczął działalność w lipcu 2022 roku, a więc może stać się podatnikiem VAT zwolnionym najwcześniej w 2024 roku.

Zwrot odliczonego podatku VAT

Jeżeli firma zdecyduje się przejść na status podatnika VAT zwolnionego z statusu VAT czynnego, może zaistnieć obowiązek dokonania korekty podatku VAT od towarów (pojęcie rozumiane jako towary, materiały, środki trwałe oraz wyposażenie), w stosunku do których przysługiwało odliczenie VAT.

Korekta VAT zasady

1. Środki trwałe o wartości powyżej 15 000 zł

W przypadku zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu przekroczyła 15 000 zł – korekty dokonuje się przez 5 kolejnych lat, licząc od daty zakupu. Roczna korekta VAT obejmować ma 1/5 podatku – korekty dokonuje się w deklaracji za styczeń następnego roku.

2. Środki trwałe o wartości poniżej 15 000 zł

Od zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu była mniejsza niż 15 000 zł oraz od wyposażenia, które w momencie zmiany statusu podatnika VAT z czynnego na zwolnionego podatnik nadal posiada, korekty dokonuje się jednorazowo – w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia, a zwrotowi podlega cała kwota odliczonego podatku.
Jednakże w przypadku, kiedy licząc od końca okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał), w którym dokonano zakupu do momentu przejścia na status podatnika VAT zwolnionego, upłynęło 12 miesięcy – w takim przypadku nie trzeba naliczać korekty podatku VAT.

3. Towary handlowe, surowce, materiały..

Od zakupionych towarów handlowych, surowców i materiałów niesprzedanych lub niewykorzystanych do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana statusu podatnika VAT z czynnego na zwolnionego.

Zastrzegamy, że powyższa odpowiedź na pytanie nie stanowi porady prawnej oraz porady podatkowej. Jest to jedynie ogólna informacja przedstawiająca stan faktyczny prawa podatkowego.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Umów się na konsultację w sprawie współpracy

Współpraca ze mną to wsparcie w dziedzinie księgowości i zaangażowanie, które pomoże Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Prowadzę księgowość w Rzeszowie i zdalnie! Wypełnij formularz a oddzwonię i udzielę Ci bezpłatnej konsultacji!

Opinie o współpracy